Moriatoren

Op deze pagina vindt u informatie over de acties die momenteel worden georganiseerd voor de renovatie van onze kerktoren. Het doel van de actie is geld bijeen te brengen om de renovatie van de toren te bekostigen. Uw bijdrage wordt erg gewaardeerd. U kunt eenvoudig uw bijdrage overmaken via deze link:

Steun deze actie

We houden u via deze website op de hoogte van wat de acties tot nu toe hebben opgebracht.

ONTBIJTACTIE

Op DV zaterdag 11 maart wordt een ontbijtactie georganiseerd. Via de webshop kunt u de producten bestellen. Ga snel naar onze webshop:

Ontbijt bestellen

Gemeenteleden kunnen, tegen een geringe meerprijs, hun ontbijt nuttigen in de kerkzaal. Uw ontbijt wordt geserveerd door leden van de actiecommissie. U bent welkom vanaf 9.00 uur. Het ontbijt wordt geserveerd vanaf 9.30 uur. Een mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Na het eten wordt de actie afgesloten.

 

Wat is er aan de hand? “Een stuk steen”

Even voor de middagdienst van zondag 15 augustus 2021 viel een stuk steen van ca. 8 kg uit de kerktoren omlaag. Een echtpaar uit de gemeente ontsnapte ternauwernood aan de dood. Wonder boven wonder kwamen zij met de schrik vrij.

Hoe kon dit gebeuren? Dit komt door scheurvorming in de kleine zandstenen steunpilaartjes in het klokkenhuis. Dit is ontstaan door, onder andere, erosie (slijtage door weersinvloeden) in de periode vanaf de bouw in 1953. Ook deed de nieuwbouw van de 3 grote appartementencomplexen rond de kerk geen goed aan de toren. Het luiden van de zware klok maar ook de bouwactiviteiten geven trillingen, wat scheurvorming in het gebouw veroorzaakt heeft. Het luiden van de klok is op die bewuste zondag waarschijnlijk de ‘druppel’ geweest om het stuk steen los te trillen.

Na het incident is onmiddellijk onderzoek ingesteld naar de bouwkundige status van de klokkentoren en werd de eronder gelegen ingang direct gesloten. Naast de schade door eerder genoemde oorzaken, werden ook scheuren in de binnenmuren van de toren gezien. De buitenmuur is opgebouwd als spouwmuur. Dat betekent dat er een zogenaamde buitenmuur en binnenmuur is, waartussen ruimte zit. (Sinds ca. 1980 gebruikt men deze ruimte in de bouw om isolatie aan te brengen.) De binnenmuur is van ander materiaal (kalkzandsteen) gemaakt dan de buitenmuur (gevelsteen). De binnenmuur is harder gekrompen dan de buitenmuur, waardoor scheurvorming is opgetreden.

Op advies van een expertisebureau zijn maatregelen genomen om de situatie weer veilig te maken. Met behulp van een hoogwerker zijn een aantal houten binten in het klokhuis geplaatst. Ook zijn de beschadigde zuiltjes in folie verpakt zodat er niet nog eens een stuk uit kan vallen. 

En hoe nu verder?

In overleg met het expertisebureau is een plan gemaakt om de toren weer in een goede staat te brengen. De hieronder beschreven werkzaamheden hebben inmiddels plaatsgevonden.

Vanwege de veiligheid heeft de klok bijna een jaar niet geluid. Een aannemer werd belast met het uitvoeren van de volgende technische aanpassingen van de toren:

Horizontale scheuren in de binnenmuur

Eerder genoemde scheuren zijn geen constructief probleem en worden onder hoge druk geïnjecteerd met kunstharsmortel.

Vervangen ronde sierkolommen

Doordat de wapening van de zandstenen zuiltjes is gaan roesten, is het zandsteen gescheurd en brokkelt dit af. De zandstenen zuiltjes zijn verwijderd en vervangen door gewapend betonnen zuiltjes in dezelfde vorm. Deze zijn aan de onderzijde gekoppeld aan de betonvloer. Hierop staat ook het klokwerk verankerd. Zodoende vormt de constructie weer één geheel.

Vervangen balkankers

In het dakje van de toren zijn houten balken aangebracht. De verankering met behulp van inmiddels roestende stalen pennen zijn vervangen door verzinkte exemplaren.

Verankering pannen toren

De dakpannen van het hoge dak en de twee lage dakjes van de toren zijn uit voorzorg tegen afwaaien verankerd.

Nazien gevelverankering

De verankering van de spouwmuur is nagekeken en waar nodig verbeterd door het aanbrengen van RVS spouwankers. Deze zijn vanaf de buitenzijde van de gevel ingeboord.

Vervangen voegwerk toren

Het voegwerk van de gevel is op veel plaatsen slecht en is uitgehakt en opnieuw aangebracht.

LET OP! Omdat de toren onderdeel uitmaakt van een rijksmonument, moest bij alle werkzaamheden nauwkeurig  worden gelet op het behoud van het uiterlijk dat de toren had. De veranderingen in het uiterlijk mogen slechts minimaal zijn. Dit vergt wel wat kennis van zaken.

Aandrijfmechaniek klokwerk

Tegelijkertijd met de uitvoering van de bouwkundige werkzaamheden is de aandrijfmotor van het klokmechaniek vervangen. Bij het luiden van de klok met de oude motor, kwamen veel krachten vrij. In de kerk, vooral op de galerij, was dat goed hoorbaar. Eenvoudig gezegd kon de oude motor alleen voor-, of achteruit draaien, op één vaste snelheid. Als de klok ging luiden, dan sloeg de motor voor-, en achteruit. Er was geen ‘intelligentie’ in het aandrijfsysteem, waardoor er –vooral bij het starten en stoppen- veel krachten op het mechanisme en de bouwkundige constructie kwamen.  Met het vervangen van de oude motor voor een type dat geleidelijk wordt aangedreven, worden de krachten aanzienlijk verminderd en is er minder slijtage aan het aandrijfmechanisme. Een aanpassing die rust geeft bij het luiden en hiermee kunnen we weer decennia vooruit.

Huidige situatie

Inmiddels zijn de werkzaamheden afgerond en is de toren weer in een goede staat en bestand tegen weersinvloeden voor de komende decennia. Na het proefluiden en inregelen van de klok, laat deze weer zondag aan zondag haar oproep horen om de diensten te bezoeken. Ook ziet de toren er weer fraai uit. 

Wat kunt u doen?

U zult begrijpen dat deze werkzaamheden veel geld kosten. Omdat het kerkgebouw de status heeft van rijksmonument, is er expertise nodig om de renovaties niet alleen effectief aan te brengen, maar om ook het uiterlijk van de toren zo min mogelijk aan te passen. Dit betekent dat niet altijd kan worden gekozen voor de goedkoopste oplossing. Eigenlijk is het heel eenvoudig: Voor deze renovatie is geld nodig.

Het actiecomité “Moriatoren” heeft daarom een initiatief gestart dat bestaat uit 3 acties. De eerste actie heeft reeds plaatsgevonden op vrijdag 24 juni. Met een groep van ruim 100 gemeenteleden hebben wij een strandwandeling gemaakt op het strand van Haamstede. De jongeren van de +12 vereniging hebben zich laten sponsoren. Bij elkaar bracht deze actie bijna € 10.000,00 op. We streven naar een opbrengst van € 7.000,00 per actie en we hopen dat we deze positieve opbrengst kunnen voortzetten. De totale kosten van de renovatie zijn geschat op € 70.000,00. We hopen dus ongeveer 1/3e van de kosten te kunnen dekken met onze acties, maar: “hoe meer hoe beter”.

De acties die nog in het verschiet liggen:

Op DV 18 november hopen we een zangavond te organiseren in de Moriakerk, met medewerking van het mannenkoor “Selah”. Deze uitvoering zal worden opgenomen en via Youtube kunnen worden bekeken. We zoeken sponsors die willen adverteren in de stream. Heeft u interesse dan kunt u een mailtje sturen naar actiemoriakerk@gmail.com. U krijgt dan een sponsorbrief met informatie toegestuurd.

 In het eerste kwartaal van 2023 organiseren we een ontbijtactie. We hopen dat zoveel mogelijk belangstellenden een ontbijtpakket bestellen. Deze worden thuisbezorgd. Uiteraard hoeft u hiervoor geen lid te zijn van onze gemeente. Meer informatie wordt later, onder andere via deze website, gedeeld.

"Stream" ZANGAVOND Mannenkoor "Selah"

Bekijk de avond!

Op vrijdag 18 november jl. is een zangavond gehouden in de Moriakerk ten bate van de actie. Medewerkenden waren mannenkoor Selah, onder leiding van Wilhelm Groenendijk (dirigent), Wim de Borst (orgel) en Annemieke Vermeulen (dwarsfluit). Door ds. A. Moerkerken is een meditatie gehouden over Lukas 13 : 1 - 9 "De toren van Siloam en de gelijkenis van de Vijgenboom".

Was u niet in de gelegenheid om aanwezig te zijn? De avond is opgenomen en via YouTube wordt deze uitgezonden op DV zaterdag 26 november om 20.00 uur. De link naar deze uitzending is vanaf aanstaande vrijdag beschikbaar op deze pagina.

Uiteraard hopen we dat u ook onze actie wilt steunen met uw bijdrage, want daarvoor is deze avond georganiseerd. De collecte op de avond heeft het mooie bedrag van € 1.780,00 opgebracht, waar we heel blij mee zijn! 

Lees ook:   Artikel RD "Moriatoren" (RD login vereist)

 

“Met uw donatie steunt u de torenrenovatie”

ACTUELE OPBRENGST:

€ 16.945,00

Kosten renovatie ca. € 50.000,00

    De Moriatoren

Scroll naar boven