Wie zijn wij

Over onze gemeente

Onze gemeente behoort tot het kerkverband van de Gereformeerde Gemeenten. Er zijn in ons land ongeveer 151 gemeenten van dit kerkverband, met in totaal bijna 108.000 leden.

In onze kerkdiensten staat de Bijbel als het Woord van God centraal. Sinds 1996 is dominee A. Moerkerken aan onze gemeente verbonden, tot hij op 20 januari 2019 in een afscheidsdienst zijn dienstwerk als predikant wegens ziekte moest beëindigen. Sindsdien is onze gemeente vacant en is het beroepingswerk hervat. Elke zondag vinden er twee kerkdiensten plaats. De ochtenddienst begint om 10.00 uur, meestal wordt een leesdienst gehouden waarin een zondag van de Heidelbergse Catechismus wordt behandeld. In de middagdienst, die meestal om 17.00 uur begint, mag vaak een predikant uit een andere gemeente voorgaan. Hierdoor kan het voorkomen dat de middagdienst op een ander tijdstip begint. Bekijk hier de actuele kerktijden. U bent gewoonlijk van harte welkom om onze kerkdiensten bij te wonen. 

wiezijnwij-afbeelding-1-moriakerk.jpg

In onze gemeente vinden naast de kerkdiensten allerlei activiteiten plaats. Zo is er een zondagsschool voor kinderen van de gemeente, zijn er zangkoren en diverse verenigingen voor kinderen en jongeren. Op de verenigingsavonden wordt aan Bijbelstudie gedaan en zijn er ontspannende activiteiten. Ook zijn er diverse verenigingen voor volwassenen.

Onze verenigingen ▸

Historie

In 1935 werden voor het eerst kerkdiensten belegd in een kolenschuur in De Ruyterstraat te Capelle-West, als afdeling van Rotterdam-Centrum (Boezemsingel).

Meer informatie ▸

Evangelisatie

Evangelisatie is een opdracht van de Heere Jezus Christus. Hij gaf als Koning van de Kerk de opdracht om de blijde Boodschap te verkondigen aan iedereen: “Gaat dan heen, onderwijst al de volken…” (Mattheüs 28:19a).

Meer informatie ▸

Hoe verloopt een kerkdienst

Wellicht weet u niet goed wat u van een kerkdienst moet verwachten of hoe een kerkdienst verloopt. U bent van harte welkom om de kerkdiensten die in onze kerk worden gehouden bij te wonen. 

Meer informatie ▸

Van onze oud-predikant

Ds. A. Moerkerken

Een kandelaar. Dat is iets uit de oude tijd. Wij hebben er misschien niet eens één in huis, in deze tijd van elektriciteit. Maar de Bijbel kent de kandelaar wel. Het is in Gods Woord een beeld van de gemeente.

Zo lezen we in Openbaring 1:20: ‘En de zeven kandelaren, die gij gezien hebt, zijn de zeven gemeenten’. In de tabernakel stond destijds ook een kandelaar, gemaakt van massief goud, uit één stuk gegoten. Die kandelaar stond links als je de tabernakel binnenkwam, tegenover de tafel met de twaalf toonbroden. De kandelaar brandde ’s nachts. Dan verspreidden de prachtige gouden lampen hun licht en wierpen het licht op de tafel met de toonbroden. Die tafel zag op Christus, het Brood des levens. Wat zou het een voorrecht zijn, als onze gemeente zo’n kandelaar zou mogen zijn in Capelle! We moeten ons zelf wel onderzoeken of dat zo is. Dat spreekt niet vanzelf. Van nature bestaat onze gemeente immers uit mensen die midden in dood en duisternis liggen. Gods vernieuwende en wederbarende genade kan het waar maken: ‘Kinderen Gods zijnde, onstraffelijk in het midden van een krom en verdraaid geslacht, onder welke gij schijnt als lichten in de wereld’ (Filip. 2:15).

wiezijnwij-predikant-moerkerken-moriakerk.jpg

Moriakerk-welkom-icon_Tekengebied 1.svg

Scroll naar boven