Wie zijn wij

Verenigingen

In onze gemeente vinden naast de kerkdiensten allerlei activiteiten plaats. Zo is er een zondagsschool voor kinderen van de gemeente, zijn er zangkoren en diverse verenigingen voor kinderen en jongeren. Op de verenigingsavonden wordt aan Bijbelstudie gedaan en zijn er ontspannende activiteiten. Ook zijn er diverse verenigingen voor volwassenen.

wiezijnwij-verenigingen-moriakerk.jpg

Lidmatenkring

De lidmatenkring komt gemiddeld eens per 3 weken samen van 19.45 uur tot 22.00 uur in de Moriakerk. Ieder jaar wordt een bekend boek van een oudvader of een andere theoloog bestudeerd. De leden houden om de beurt een inleiding. Na de pauze worden de vragen in groepen en plenair besproken.

Wilt u weten wanneer er weer lidmatenkring is en welk onderwerp wordt behandeld, kijk dan in de kerkbode.

Catechisatie

De catechisaties worden op de maandagavonden gehouden. Voor actuele informatie over het rooster kunt u de kerkbode bekijken.

Zangverenigingen

Mannenkoor Selah

Mannenkoor Selah komt om de twee weken op dinsdagavond bij elkaar in de Moriakerk. Het koor repeteert van 20.00 tot 22.00 uur.
Emailadres: mkselah@gmail.com

Bestuursinformatie

 • Dhr. G. Mallegrom (voorzitter)
  tel.: 06 - 22645775
 • Dhr. A. van der Knijff (archivaris)
  tel.: 06 - 12350581
 • Dhr. G.J. op den Brouw (penningmeester)
  tel.: 06 - 12741658

Jongerenkoor Heman

Het jongerenkoor repeteert iedere dinsdagavond van 19.45 tot 21.45 uur in de Elimkerk.

Bestuursinformatie

 • C.W. Fris (voorzitter)
  tel.: 0180-319362
 • M. Mourik (secretaris)
  tel.: 06-25242782
 • M.H. van der Zwan (dirigent)
  tel.: 0172-478778

Jeugdkoor De Kleinnoot

Het jeugdkoor repeteert iedere dinsdagavond van 18.45 tot 19.45 uur in de Elimkerk.
IBAN NL07 INGB0 003030174
Email-adres jeugdkoordekleinnoot@gmail.com

Bestuursinformatie

 • M.P.C. de Koning (voorzitter)
  tel.: 010-4421936
 • Mevr. E.S. van Hengel (secretaresse)
  tel.: 010-4565136
 • Mevr. R. Vogelaar - van Roon (dirigente)
  tel.: 0180-443374

Vrouwenvereniging Ruth

Vrouwenvereniging ‘Ruth’ bestaat uit ongeveer dertig vrouwen. De vrouwenvereniging komt 1 maal in de 2 weken op dinsdagavond bij elkaar van 20.00 tot 21.45 uur in de Moriakerk. We beginnen het seizoen meestal in de derde week van september tot ongeveer eind mei. 

Invulling verenigingsavonden

Vanaf kwart voor 8 staat de koffie en thee klaar. Om 8 uur beginnen we met zingen, gebed en meditatie. Er worden notulen voorgelezen van de vorige verenigingsavond. Daarna drinken we nog een kopje koffie en thee. De avonden duren in principe tot kwart voor 10. Na de pauze zijn we creatief bezig. Er worden een paar keer per jaar sprekers van onder ons bekende stichtingen uitgenodigd. Sommige leden willen hun dia’s vertonen van een mooie vakantie. We staan ook stil bij de christelijke feestdagen d.m.v. gedichten, teksten en het zingen van psalmen en geestelijke liederen.

Activiteiten

Gedurende het jaar organiseren we verschillende workshops. De opbrengst is bestemd voor zending, evangelisatie en kerk. Het ene jaar sluiten we het seizoen af met een uitgaansdag, het andere jaar doen we dat met een etentje.

Bestuursinformatie

 • Er is een vacature voor presidente
 • Mw. G.C. van der Lugt - Hoogstraten (Secretaresse)
  tel.: 06 - 46677651
  gclugt@gmail.com
 • Mw. E.L.J. Bax - Blokland (Penningmeesteres)
  tel.: 010 - 4519137
  liesbax@hotmail.com
 • Mw. G. Verkade - Oudshoorn (Algemeen-adjunct)
  tel.: 010 - 4581169
  pverkade@kliksafe.nl
 • Mw. A.M. de Borst - Bakker (Handwerkadviseuse)
  tel.: 010 - 4517308
  anitadeborst57@gmail.com

Jeugdvereniging + 16 Semaja

De Jeugdvereniging voor jongeren vanaf 16 jaar

Onze gemeente kent een gezellige +16 vereniging bestaande uit zo’n 20 leden. Iedereen vanaf +/- 16 jaar is welkom op onze verenigingsavonden. Op zo’n avond beginnen we met een inleiding en na de pauze doen we iets gezelligs met elkaar.

Het verenigingsseizoen loopt van september tot mei. De vereniging komt om de 14 dagen op zaterdagavond bijeen in de Moriakerk. De avond begint meestal om 20.00 uur en is rond 23.00 uur afgelopen. De data worden in de kerkbode aangegeven en we houden contact via een Whatsapp-groep.

Wat we zoal doen? We denken met elkaar na over Gods Woord en de praktijk daarvan in jouw leven. Daarnaast doen we met elkaar sportieve activiteiten zoals een strandwandeling, een sportavond in een sportzaal, een avondje schaatsen en vaak een mountainbiketocht. We sluiten het seizoen af met enkele dagen kamperen rond de Hemelvaartsdag.

Ook organiseren we een 4 gangen diner voor de 60 plussers in onze gemeente. We verkopen oliebollen rond “Oud en Nieuw” voor de jeugdbond of voor een ander goed doel. Ook hebben we altijd een kookworkshop of een proefavondje waarin we allerlei exotische producten proeven. Reden genoeg om mee te doen!

Wil je gewoon een keertje langs komen om de sfeer te proeven? Welkom!
Meld je aan: jvsemaja@gmail.com of neem contact op met een van de personen hieronder.

Bestuursinformatie

 • Marc Zuiddam 
  tel.: 06-52169000 (voorzitter)
 • Jaco van Hengel
  tel.: 010-7526451 (secretaris)
 • Annelies Buijk - Blaak 
  tel.: 010-2022378

Jeugdvereniging +12 Simri

Voor jeugd van 12 tot 16 jaar

Het verenigingsseizoen loopt van september tot mei.
Iedereen van 12 t/m 15 jaar is welkom om op onze verenigingsavonden. Op zo’n avond beginnen we met een inleiding en na de pauze doen we een gezellige activiteit.

De vereniging vergadert om de 14 dagen op vrijdagavond van 19.30 tot 21.30 uur in de Moriakerk.

Bestuursinformatie

 • Wim Verhoog (voorzitter)
  tel.: 0180 - 515682
 • Marlies Zuiddam
  tel.: 010 - 4503054
 • Huibert Moerkerken
  tel.: 010-2270439

-12 Jeugdvereniging "de Ark"

We komen om de 14 dagen op vrijdagavond bij elkaar van 19.00 tot 20.30 uur in de Moriakerk. Je bent welkom als je leerling bent in groep 4 of hoger van de basisschool. Zie de kerkbode voor actuele data waarop de vereniging bij elkaar komt.

Een verenigingsavond begint, zoals we gewend zijn, met bijbellezen, zingen en gebed. Daarna wordt vaak een verhaal verteld of voorgelezen. Vaak een bijbelverhaal dat past bij het kerkelijk jaar, dit jaar hebben we het thema "kinderen in de Bijbel", waarbij we het thema volgen van de JBGG. Na de opening knutselen we met elkaar of doen we een spel. Je mag altijd een vriendje of vriendinnetje meenemen. Rond 20.30 uur wordt de avond beëindigd. Tijdens de avond krijg je drinken en iets lekkers.

Bestuursinformatie

 • Mw. T.A. de Waard - Vuik
  tel.: 010 - 2024712
 • Mw. A. Klerk - de Borst (voorzitter)
  tel.: 06 – 31198324
 • Dhr. A. van der Zalm
  tel.: 06 - 42920551
 • Dhr. H.A. Moerkerken
  tel.: 06 - 40353290
 • Dhr. D. de Bode
  tel.: 06 - 51507986
 • Mw. N. Zuiddam
  tel.: 06 - 48524261
 • Mw. R. Pilon - Roodhorst
  tel.: 06 - 25246866

Zondagschool de Akker

De zondagsschool is bestemd voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Er worden Bijbelverhalen verteld en de kinderen leren Bijbelteksten en psalmversjes.

De bijeenkomsten vangen direct na de morgendienst aan en duren tot 12.30 uur. Na de bediening van het Heilig Avondmaal, tijdens vakantieperiodes en als de middagdienst voor 15.30 begint is er geen zondagsschool.
Weten of er komende zondag zondagschool is? Kijk dan in de laatste kerkbode.

Bestuursinformatie

Groep Oudsten

 • Dhr. H.A.J. Moerkerken
  tel.: 010 - 2270439
 • Dhr. J. Jongeneel
  tel.: 06 - 29173518

Groep Jongsten

 • Mw. C. van Hengel - van Esch (voorzitster)
  tel.: 010 - 7526451
 • Mw. R.E. Soet - van Delft
  tel.: 010 - 7509722
 • Mw. W.J. Schollaart - Trouwborst
  tel.: 010 - 2269908

Layout - FAQ

Moriakerk-welkom-icon_Tekengebied 1.svg

Scroll naar boven